Nuga Scandinavia AB
Tillhandahåller ryggrehab-apparaten med en fenomenal behandlings-program mot diskhöjdsreduktioner, diskbåck och en rad andra smärttillstånd . Genom att långsam, varsam och utan biverkningar utvidga mellanrum i ryggraden befrias inklämda ryggnerver samtidigt som rygg-och nacksmärtorr, stelhet m.m. minskas markant. NM 5000 Nugabest skapar fenomenal smärtlindring inom 2-5 veckor. Effekten består  i 3-4 år. 
På den Scandinaviska marknaden erbjuder vi följande produkter: NM 80NM 2500NM 5000. 

Är du stelopererad och har smärtor kvar? Då kan en NM 80 eller NM 2500 vara bättre alternativ för dig. Magnetterapi, IR-värme och negativa joner reducerar även svåra reumatiska smärtor,förslitningar, fantomsmärtor m.m. Full effekt uppstår inom 3 veckor + en rad positiva förändringar på sömn, oro-och matsmältningsproblem.