Slipp ryggoperation
 

Turmanium värmemattan - smärtlindring av nya dimensioner
Turmanium är en keramisk legering som skapades vid sammansmältningen av                3 komponenter:

1. Vulkaniska lavastenar
2.Turmalin
3. Germanij
 

Vid uppvärmningen och i kontakt med kroppen alstrar dem små vågor av IR-värme, magnetterapi och negativa joner och ger en rejäl smärtlindringsom består

Germanium - Värdefullt som guld, skört som glas. Germanium är en halvädel element som används i bl.a.mediciner mot cancer.
År 1960 hittade Dr Katsuhiho Asai germanium i levande organismer och kunde påvisa att den ökade tillförseln av syre till vävnaderna, vilket hjälper till att behandla: Artrit, benskörhet Candidiasis (jäst tillväxt av mikroorganismen Candida albicans) samt virusinfektioner.

Den ”helande” vatten från källan i Lourdes (Frankrike) innehåller stora mängder av germanium. Hundratals pilgrimer vandrar ditt som anses kunna bromsa cancercellernas tillväxt.

Magnetterapi är en gammal behandlingsmetod.
En enkel magnet kan lindra smärttillstånd lika effektivt som många medicinska preparat. Magnetfält påverkar blodomloppet genom järn-substanser som finns i blodet och kan minska risken för blopropp. Magneterapi används för att bekämpa lindrigare depressioner och för att förbättra funktioner i röreleapparaten.
Turmalin
Turmalin är enda material som har en permanent elektrisk laddning. När den värms upp skapas lågfrekventa magnetfält och 
infraröda värmevågor med lång våglängd. En lätt magnetterapi – effekt uppstår och skapar ”återuppbyggande” påverkan: ökar cellernas ämnesomsättning, lindrar neuralgier och samordnar det sympatiska nervsystemet samt motverkar blodproppar och stagnation i blodcirkulationen.

Infraröd värme
Den infraröda strålningen från solen är grunden till allt liv här på Jorden.Till skillnad från UV-strålning ger det endast positiv påverkan på organismen. Genom att tillföra den till kroppen skapas det en lätt febereffekt. Febern hämmar vissa bakteriers tillväxt och mobiliserar kroppens immunförsvar (det är därför kroppstemperaturen stiger vid förkylning). Värme och - magnetterapi med Nuga - mattan skapar liknande effekter den ”jagar bort” skadliga virus och bakterier samt bidrar till produktion av antikroppar.

Vulkaniska bergarter
Lavastenarnas helande egenskaper har utnyttjas i SPA behandlingar i många år.
I ett uppvärmt tillstånd har de en unik förmåga att befria kroppen och sinnet från spänningar.
Därför ingår de som tredje komponent i den helande keramiken i Nuga Best värmemattor. 

Negtivt laddade joner förekommer i naturen vid vattenfall, vid havet eller i skogen strax efter åskan. Den brukar framkalla en känsla av glädjerus. Förre åskan är luften tyngd att andas och vi känner oss trötta och oroliga, strax efter en somarregn ändras laddningen - från positiv till negativt och vi mår genast mycket bättre. Små mängder av negativa joner alstras från mattan varje gång du använder den i syfte att " tanka " dina vävnader med
stressreducering och välmående.