Vi har inga vetenskapliga bevis att presentera... enbart tusentalls nöjda kunder som slapp ryggoperationer tack vare Nuga best och tackar oss än idag.   
Däremot betyder inte avsaknaden av vetenskapliga bevis att metoden inte skapar de effekter som våra kunder upplever. Metoderna bygger på kiropraktisk förhållningssätt: försvinner orsaken - försvinner smärtan, dvs synd förnuft som har används av mänskligheten i tusentals år.

Varför saknas det vetenskapliga bevis om turmanium värmemattan eller NM 5000 - apparatens effekter?
Enbart stora internationella läkemedelsföretag har råd att finansiera forskningen kring smärtproblematiken. Skulle vi på Nuga Scandinavia AB bekosta en sådan - skulle priset på produkterna tredubblats.  Dessutom är det välkänt att två kroppar är aldrig lika och uppfattningen om smärtans intensitet upplevs olika av olika individer därför vore det svårt att hållbart hävda något. Även läkare " provar sig fram" med olika mediciner tills den rätta hittas för individen..
Kortare studier om metodens terapeutiska effekter genomfördes i Checkien och Ryssland under 1999 -2001 med mycket positiva resultat men ingen av dem blev publicerades i dem välrenommerade vetenskapliga skrifter. Därför har vi valt att inte hänvisa till dessa. 
 Däremot har hälsofrämjande effekter av IR- värme, Magnetterapi och Negativt laddade joner är väl utforskade och beskrivna inom vetenskapligt ansedda tidskrifter.
 Ett logiskt slutsats vore därför att tillsammans ökar dem den positiva effekten på blodcirkulationen, smärtlindring och läckningsprocesser. 

                  Turmanium-keramiken.
         Det finns 3 teorier till den positiva effekten:
 

- 1. Magnetfält uppstår under kroppen och främjar 
blodcirkulationen. Det finns indikationer på att även kroppens nervsignaler påverkas - nya nervtråder uppstår och "koppla rätt" i de skadade vävnader enl. några av våra kunder som har provat NM 80 i 2 månader.

- 2. Regelbunden "uppvärmning" till höga temperaturer påtvingar kroppen att rensa ut inflammationshärdar tillsammans med slaggprodukter. Med mindre toxiner kan kroppen bättre bekämpa patogena virus och bakterier och stärka sin hälsostatus på sikt.

- 3. IR-värmevågor ger en djup muskelavslappning under natten och därmed föbättrar livsbetingelser för bl.a. broskvävnader. Dessa återbyggs på natten vid en god blodcirkulation. Med större tillgång på friskare blod kan degenerativa förändringar i vävnader bromsas eller avstanna, vilket minskar smärtan och en fortsätt nedbryttning.
 Oavsett om alla dessa teorier bekräftas i framtiden eller bara en av dem  - så visar erfarenhet av 12 år på marknaden att en uppvärmt turmanium-keramik fenomenal på att lindra svåra smärtor, trötthet, psykisk och fysisk utmattning m.m..

Forskning bekräfter positiva effekter från magnetterapi, IR- värme och negativa joner.

IR-värmevågor av turmalin
1.
Volontärer, ungdomar i åldern 21 till 37, fick ett armband med kalla keramiska ringar av turmalin runt underarmen.
Efter 20 minuter mättes blodflödet 10 gånger på varje person. Mätningarna visade en signifikant ökning av blodflödet när dessa keramiska ringar satt på underarmen. Hos kvinnor ökade blodflödet med i genomsnitt 50 % och hos män med 35 %.
För att fastställa exakt vad som gör att blodflödet ökar vid behandling med infraröda vågor krävs ytterligare studier.
(Studier gjorda av N.Ise, T. Katsuura, Y. Kikuchi, Department of Ergonomics, Faculty of Engineering, Chiba University, Yayicho, Chiba, Japan. Källa: Annals Physiol. Anthrop. 6(1):31-32 1989)Joner eliminerar luftburna infektioner.

En ettårig studie med joniseringsapparater på en intensivvårds avdelning på University Hospital i Leeds, England, har visat sig vara en fullkomlig framgångssaga med en hundraprocentig eliminering av luftburna infektioner orsakade av patogene acinetobacter. Infektioner som uppstår vid vistelse på sjukhus är ett mycket stort problem världen över.
En läkarstämma uppskattar att det varje år dör 800 svenskar och att 90 000 – 100 000 smittas. Det finns många former av sjukhussjuka och ca 20% av dessa infektioner överförs via luften. Bara i England innebär det en årlig kostnad på 100-200 miljoner pund. Acinetobacter-infektioner är ett växande problem på sjukhusen, då denna patogen är resistent mot nästan all tillgänglig antibiotika. Det lyckade studieresultatet har medfört att det satsas ännu mer pengar till forskning kring negativa joner och dess påverkan på resistenta patogener.

Denna studie visar hur man uppnått reduktioner på upp till 99,9% när det gäller vissa stafylokocker och andra organismer inom 3 timmar. Behandling av bacillsporer under 6 timmar reducerade dem till 96%. Apparaten som användes alstrade 1 000 000 negativa joner per cm3 uppmätt 1 meter från dess elektroder.
Titel: ANVÄNDNING AV NEGATIVT JONISERAD LUFT FÖR ATT MINSKA SJUKDOMSALSTRANDE BAKTERIER OCH SPORER PÅ YTOR AV ROSTFRITT STÅL

Författare:Arnold, Judy ; Boothe, Dorothy ; Mitchell, B. – USDA/ARS SEP
Inlämnad till: Journal of Applied Poultry Research
Godkänd för publicering: 27 december 2003
Datum för publicering: 1 januari 2004
Citat: J.W. Arnold, D.D. Boothe, B.W. Mitchell 2004 Användning av negativt joniserad luft för att reducera mängden sjukdomsalstrande bakterier och sporer på ytor av rostfritt stål. Journal of Applied Poultry Research. 13:200-206

Magnetterapi
Gerhard Fischer
Det behövdes att ett energiknippe som industrimannen och sanningssökaren Gerhard Fischer skulle bli ordentligt sjuk. Fischers egen livshistoria är intressant.

  Fischer hade redan som 35-åring byggt upp en industrirörelse i södra Tyskland, som växte snabbare än han själv hann med. Stress och övertid knäckte hans hälsa. Han hade tidigt varit väderkänslig. När de sydliga fönvindarna svepte ner över Alperna påverkades hans hälsa negativt. En besvärande tarmfunktion fanns också. Totalbilden utvecklades också senare till svåra migränanfall och reumatisk värk i axlarna.
Skolmedicinens tabletter som han fick från sin fru hjälpte bara att tillfälligt lindra symtornen. Akupunktur, massage och annan alternativ behandling gav några dagars frist.
  Han provade också att resa till Japan för att där ta reda på vad de visste om magnetterapi. Han uppnådde med detta en viss förbättring - men han ville återfå full hälsa.
  Han säger sig nu ha fått den efter mer än tio års intensiv forskning, som han intresserat flera universitet för att utröna.
  Målsättningen med forskningen kring magnetmadrassen var att komma fram till en tillämpning som skulle förstärka den egna hälsopotentialen och att ge allehanda sjukdomar en rejäl utmaning. Samtidigt skulle den vara fri från biverkningar.


Ulrich Warnke
Doktor Ulrich Warnke kunde ge en logisk förklaring till fenomenet: "Genom det pulserande magnetfältet uppstår starka elektriska potentialskillnader över blodkärlsväggarna. Detta uppstår då det inducerade elektriska fältet främjar en kraftfullare jontransport. Detta i sin tur leder till att de tryckreceptorer som sitter i blodkärlsväggarna signalerar om en förändring som i sin tur leder till en utvidgning av blodkärlen. Detta innebär i sig en terapeutisk effekt: en bättre genomblödning som också höjer andelen syre i blodet jämte vävnadernas tillgång till andra näringsämnen".

Referenser:
FISCHER GERHARD, Grundlagen der Quanten-Therapie, Hecateus Verlagsanstalt, Vaduz Liechtenstein 1996.
WILL G. Magnetfeldttherapie - der wissenschaftliche Durchbruch ist gelungen?Ärztezeitschrift für Naturheilverfahren 1996,
Vol 10.